Annuïtair dalend
Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering verzekert u voor de gehele looptijd een annuïtair dalend bedrag. Tijdens de looptijd van de verzekering wordt het bedrag voor uw nabestaanden ieder jaar lager. Het percentage waarmee dit bedrag daalt, ligt vrijwel altijd tussen 2% en 8%. Opvallend is dat in de eerste jaren van de verzekering het verzekerd bedrag nauwelijks daalt, terwijl aan het eind van de looptijd het verzekerd bedrag sterk afneemt.

Wanneer kiest u deze verzekering?
Als u nu een hypotheek afsluit, is dat vaak een annuïtair dalende hypotheek. Het verzekerde bedrag van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt mee met uw hypotheekschuld. Op die manier lost u altijd het juiste bedrag af als u komt te overlijden voor het einde van de looptijd.
Let op: het percentage waarmee het bedrag daalt, vindt u terug in uw hypotheekofferte. Gebruik hetzelfde percentage bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering.

Vaste premie. Korter premie betalen.
De premie blijft tijdens de premiebetaaltijd gelijk. De duur van de premiebetaling is bij een dalende verzekering korter dan de looptijd van de verzekering. U betaalt de laatste jaren van de verzekering geen premie meer.
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.